תיאוריות באישיות- פסיכולוגיית האגו

סיכום חלק ג' יחידה שנייה של 'אישיות: תיאוריה ומחקר', בתוספת סיכומים מהשיעורים.